Korendag seniorenkoor “Vogelenzang” - Lieshout

17 November 2021 - 13:30 uur

Seniorenkoor “Vogelenzang” uit Lieshout nodigt u van harte uit voor deelname en bezoek aan hun 16de Korenmiddag, op woensdag 17 november 2021. We beginnen om 13:30 uur en sluiten af om 17:30 uur. De zaal is open vanaf 13:00 uur.  

Plaats van optreden:
Het Dorpshuis
Grotenhof 2
5737ZH Lieshout

Er kunnen zich 6 koren aanmelden.
Deelname en entree zijn gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met secretaris/penningmeester Henk Vogels via:
0499-421220, 06 396 86 873 of hlaavogels@onsbrabantnet.nl