Korenmiddag Nostalgia - Udenhout

25 October 2020 - 13:00 uur

Meezingkoor Nostalgia nodigt u van harte uit voor haar korendag op 25 oktober 2020. We beginnen om 13:00 uur, sluiten af rond 17:30 en de zaal is open vanaf 12:00 uur.
Entree is gratis.

Plaats van optreden:

“’t Plein”
Tongerloplein  1
5071 CX Udenhout

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met onze secretaris Kees van Dooren: 06-53147684, nostalgia.udenhout@gmail.com

Deze korenmiddag volgt de regels van LOVOK, zie “LOVOK ondersteunt Korendagen” in ADVIES KOORBESTUREN onder INFORMATIE op www.lovok.nl”.