LOVOK-Korenmiddag - Roermond

28 March 2020 - 14:00 uur

Op 28 maart 2020 organiseert LOVOK een korenmiddag in Roermond. We beginnen om 14:00 uur, de zaal is open vanaf 13:30 en het is de bedoeling dat we om 17.30 uur afsluiten.

Plaats van optreden:
Café-zaal “De Ster”
Raadhuisstraat 13
6042 JK Roermond
(Er is voldoende gratis parkeerruimte)

Deelname en entree zijn gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Om binnen de gestelde tijd te blijven hebben we voor deze middag een presentatrice geregeld, die de koren en hun repertoire presenteert.

Spelregels voor deelnemende koren:
Uiterlijk 6 weken van te voren zorgt u ervoor dat het repertoire (in de te zingen volgorde), de naam van dirigent en begeleider en eventuele uitleg in ons bezit zijn. Belangrijk voor het programmaboekje, maar ook voor onze gastvrouw.
Maximaal 20 minuten repertoire per koor. In de zaal is een piano en een kleine verhoging voor de dirigent. Voor andere instrumenten dient u zelf te zorgen. Indien een koor op de geplande tijd niet in staat is haar repertoire te brengen dan vervalt (dat deel van) het optreden. Bij dergelijke situaties zullen wij altijd proberen om, binnen onze mogelijkheden, te regelen wat er te regelen valt.

Voor verdere informatie en aanmelden: penningmeester@lovok.nl