Bestuur

LOVOK is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40219227, haar bestaansrecht is vastgelegd in de Statuten_LOVOK_24-11-2016 en haar rekeningnummer is NL75 RABO 0116 0899 54, t.n.v. LOVOK.

Het geheel wordt bestuurd door:

Voorzitter
Jos Verbeeten
0485 - 38 41 02
voorzitter@lovok.nl
Vicevoorzitter
Peter van der Velden
0478 - 58 31 61
vice-voorzitter@lovok.nl
Secretaris
Ria Deelen
0493 - 49 19 75
secretaris@lovok.nl
Penningmeester
Joop Heijmans
040 - 285 61 27
06 - 81827284
penningmeester@lovok.nl
Bestuurslid
Jack Nooijen
077 - 466 19 74
j.nooijen5874@kpnmail.nl
Bestuurslid, notulist
Harrie van der Sanden
0492 - 66 11 95