Buma

LOVOK heeft samen met andere koororganisaties, vertegenwoordigd in het Koornetwerk Nederland, een collectief contract met Buma voor de bij haar aangesloten koren. Hierdoor zijn de repetities en (in de meeste gevallen) de uitvoeringsrechten tegen een laag tarief afgekocht. Hieronder de spelregels wat onder de regeling valt:

Het ten gehore brengen van het Buma repertoire tijdens de repetities
Het ten gehore brengen van het Buma repertoire tijdens de uitvoeringen mits de entree niet hoger is dan € 25,00 en/of geen derden zijn ingehuurd voor meer dan € 1.000,00 per derde. Indien een van beide of beide grenzen worden overschreden is een aparte regeling voor de desbetreffende uitvoering nodig, die direct bij Buma kan worden geregeld

Jaarlijks verplicht doorgeven openbaar repertoire
Alle koren krijgen ieder jaar een brief van Buma over het opgeven van het openbaar gezongen repertoire in het afgelopen jaar. Het jaarlijks opgeven van het repertoire is, als uitvloeisel van de overeenkomst met Buma, verplicht. Uw opgave geeft Buma de mogelijkheid om veel gerichter de rechten uit te keren aan haar rechthebbende componisten, tekstschrijvers en uitgevers. Een uitleg over hoe u online uw repertoire kunt door geven vindt u in dit document. Het verstrekken van de opgave heeft voor onze leden geen financiële consequenties!

Muziekauteursrecht
Muziek(tekst) is eigendom van iemand. Die iemand heeft het “geestelijk eigendom” en heeft ook recht op een vergoeding as dit eigendom door anderen gebruikt wordt.
U heeft dus toestemming van de componist en tekstdichter nodig om dat muziekwerk uit te voeren in het openbaar. Openbaar houdt voor de auteurswet in alles buiten de huiselijke kring. Om die reden heeft ook een koor toestemming nodig.

Vergoeding voor rechthebbenden
Omdat het ondoenlijk is de componisten en tekstdichters individueel te benaderen en te vergoeden voor hun werken is Buma/Stemra opgericht, die ervoor zorgt dat de vergoeding wordt geïncasseerd en bij de desbetreffende componist en tekstdichter terecht komt. Buma/Stemra exploiteert inmiddels voor meer dan 24.000 Nederlandse aangesloten rechthebbenden de rechten. Middels internationale verdragen (wederkerigheidscontracten) incasseert Buma/Stemra ook voor buitenlandse rechthebbenden wier werk in Nederland wordt uitgevoerd

Contract met ruim 275.000 koorleden
Als koor hoeft u niet zelf met Buma een licentie af te sluiten. Het collectief van het Koornetwerk Nederland heeft voor de aangesloten Nederlandse koren met Buma een contract afgesloten voor het ten gehore brengen van het door Buma beheerde wereldmuziekrepertoire.
Gezien het grote aantal koren die bij het Koornetwerk Nederland zijn aangesloten, kan het Koornetwerk Nederland een flinke vuist maken bij de onderhandelingen ten faveure van, o.a., onze leden.

Muziekstukken zonder auteursrecht
Muziek is beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de betreffende componist en/of tekstschrijver. Na afloop van deze 70 jaar is het werk “Publiek Domein” en daarmee vrij van gebruik. Bij het ten gehore brengen van auteursrechtvrije werken is het wel van belang, dat de originele versie wordt gebruikt. Op bewerkte versies (arrangementen) rust meestal opnieuw auteursrecht van de bewerker. Heeft u een dirigent die een stuk wil bewerken, dan is het belang, dat de dirigent informeert bij de uitgever van het stuk of hij/zij  dit mag bewerken en als het om een stuk gaat, dat inmiddels vrij is van rechten kan de dirigent zich vervolgens zelf aanmelden bij Buma/Stemra  als bewerker, zodat hij/zij een uitkering ontvangt indien het stuk meermalen wordt uitgevoerd in die bewerkte versie.  

Natuurlijk houdt auteursrecht meer in dan u hier leest.
Wilt u het naadje van de kous weten? Ga dan naar de website van Buma/Stemra.