Samenwerking met KBZON

Sinds november 2010 hebben wij samenwerkingsverband met de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON). De KBZON is een van de grootste zangkoepels van Nederland met een grote diversiteit in koren. Zij heeft een eigen bondsbureau in Deurne (N-Br).
Een aantal van haar faciliteiten, gratis dan wel tegen een vergoeding, staan nu ook ter beschikking aan de bij de LOVOK aangesloten koren.