Vorming

Voor wie zich wil verbeteren zijn er meerdere activiteiten voor koorbesturen, dirigenten en koorleden. In samenwerking met de Koornetwerk Nederland en Kunstfactor worden cursussen aangeboden van diverse aard. Zo zijn er bijvoorbeeld bijscholingscursussen voor dirigenten, maar ook voor de leden zijn er studiedagen en cursussen zoals de "workshop voor de ouder wordende stem" die zeer goed ontvangen wordt.
De samenwerking met de KBZON geeft eveneens toegang tot cursussen die deze koorkoepel in den lande organiseert. Aan deelname aan cursussen van Kunstfactor, Koornetwerk Nederland en KBZON zijn meestal kosten verbonden.