Lid worden

Fijn dat we uw koor binnenkort als nieuw lid mogen verwelkomen !

Voor ieder (deel van een) kalenderjaar (1-1 t/m 31-12) betaalt u per koorlid een bedrag aan contributie. Het contributiebedrag is opgebouwd uit een bijdrage aan LOVOK, een afdracht aan BUMA-STEMRA (daardoor voldoet u tevens aan uw verplichtingen richting de BUMA) en een afdracht voor onze overkoepelende organisatie Koornetwerk Nederland.
Koornetwerk Nederland zorgt er, o.a., voor dat de afdracht aan de BUMA-STEMRA lager is per lid dan als u dat zelf zou regelen.

Voor 2021 is de bijdrage voor LOVOK tijdens onze algemene ledenvergadering door onze leden vastgesteld op €2,65. De bijdrages van de andere 2 worden hier vermeldt als ze bekend zijn. In 2020 was de bijdrage voor BUMA €3,18 en voor Koornetwerk €0,25. Onze ervaring is dat zij hun bijdrages met maximaal het inflatiecijfer verhogen. 

Kijk onze website rustig door met speciale aandacht voor het "Advies koorbesturen" onder tabblad "Informatie".

Volg de instructies op het formulier dat u hier kunt downloaden en verstuur het naar:

Penningmeester LOVOK
Spoelstraat 33
5667 TT Geldrop

of mail het naar: penningmeester@lovok.nl

Nogmaals... VAN HARTE WELKOM!