22 Maart, Koornet Werkdag in Ede (Akoesticum)

28 February 2019

Gratis bijeenkomst voor bestuursleden van koren en voor dirigenten. Onder meer over auteursrechten en deskundigheidsbevordering voor dirigenten.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 – 13.00: Inloop en gelegenheid tot lunchen

13.00 – 15.00: 1. Waarom Buma, Stemra en Femu?

Vertegenwoordigers van Buma en Femu geven u informatie over de ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht en muziekkopieerrechten. Er is ruimte voor het stellen van algemene vragen. Zie ook module 4 voor individueel consult.

13.00 – 15.00: 2. Deskundigheidsbevordering bij dirigenten, hoe werkt dat?

Bijeenkomst onder leiding van Annalisa Schmad (bestuurslid Koornetwerk Nederland, deskundigheidsbevordering) over de ontwikkelingen op dit gebied, de wensen die leven en mogelijkheden van samenwerking. 

15.30 – 16.30: 3. Festival voor Nederlandse koren

Het idee is om in 2020 een festival te organiseren als gezamenlijk project van verschillende korenbonden. Deze bijeenkomst is bedoeld om ideeën daarover af te stemmen. Voorzitter is Ubbo van Piggelen (bestuurslid Koornetwerk Nederland).

15.00 – 16.30: 4. Individueel consult auteursrechten

U kunt hier uw persoonlijke vragen bespreken met vertegenwoordigers van Buma en Femu.

We verzoeken de bonden die dat nog niet hebben gedaan hier aandacht aan te besteden, zodat zoveel mogelijk bestuurders en dirigenten er van op de hoogte zijn.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk.

Zie voor alle informatie en aanmelden

https://koornetwerk.nl/evenementen/koornet-werkdag-2019