Afdracht BUMA

30 March 2018

Bij "Advies koorbesturen" is een kort hoofdstuk toegevoegd m.b.t. uw verantwoordelijkheid voor de afdracht aan BUMA van alle deelnemers aan uw korendagen.