Betaal uw jaarlijkse contributie op tijd!

26 February 2020

Een beetje vroeg en we zullen u er eind van het jaar nog aan herinneren, maar wij hebben wat toegevoegd onder bovenstaande titel in het “Advies koorbesturen”.
Denk ook aan het tijdig doorgeven van mutaties zoals aangegeven in “Wijzigingen doorgeven” onder tabblad “leden”, zodat uw factuur correct opgesteld kan worden.
Indien door uw omissie een nieuwe factuur gestuurd moet worden dan kan dat er ook toe leiden dat uw lidmaatschap te laat betaald wordt, met alle gevolgen van dien.  

Vriendelijke groet,
Het bestuur