Corona - Annulering en verplaatsing - update

26 March 2020

Om gehoor te geven aan de richtlijnen om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden is de komende LOVOK korendag in Someren van zaterdag 23 mei 2020 geannuleerd. Daar er nog geen zicht is op een verbetering van deze situatie is het plannen van een nieuwe datum vooralsnog geen optie.

Het ODA-koor uit Sint-Oedenrode heeft haar korenmiddag verplaatst van 24 maart 2020 naar 15 september 2020.

De korenmiddag van de “Blijde Herfstklanken” uit Boekel, die gepland stond op 29 mei 2020, wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum in de toekomst...

Ook het koor ”Levensvreugd” uit Horst ziet zich genoodzaakt haar, op 3 juni 2020, geplande korenmiddag niet door te laten gaan. Over een eventuele nieuwe datum dit jaar beraad men zich nog.

We hopen jullie hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
Blijf gezond.