De spooknota`s van Stichting Reprorecht

01 December 2016

In augustus viel er niet alleen bij duizenden ondernemers een factuur van de Stichting Reprorecht op de mat, maar ook bij veel van onze koren.
Ons advies: betaal deze rekening niet. Het is - althans voor uw koor - een spooknota!

We hebben het hier niet over:

• het recht om openbare uitvoeringen te houden (deze Bumalicentie is in het lidmaatschap van Rebo Brabant begrepen)
• het (additioneel) kopiëren van de partituur van een auteursrechtelijk beschermd muziekwerk. De stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is opgericht in 2016 om de exploitatie van het Grafische Reproductierecht in Nederland op collectieve basis uit te voeren namens de muziekuitgeverijen. Tot 31 december 2015 werd deze exploitatie uitgevoerd door STEMRA en daarna is de exploitatie overgedragen aan de Stichting FEMU. Deze licentie is niet in het lidmaatschap van Rebo Brabant begrepen. Voor het additioneel kopiëren moet u een aparte overeenkomst met de FEMU afsluiten en kost € 1,57 excl. btw per koorlid.

Nee, het gaat over het kopietjes maken van teksten uit boeken of tijdschriften.

Vroeger kregen alleen scholen, universiteiten en bibliotheken zo’n rekening, organisaties waar het kopieerapparaat de hele dag ratelde. Bedrijfsmatig reproduceren heet dat.
Sinds 2003 is ook het bedrijfsleven de sigaar. Elk bedrijf ontvangt automatisch een factuur. Simpel, de gegevens worden via de Kamer van Koophandel verkregen. Uw koor is ook ingeschreven in de kamer van Koophandel. Dus heeft men u weten te vinden. Een goede kans dat uw koor dus ook een rekening van Stichting Reprorecht heeft gekregen of gaat krijgen.

Maar uw koor is geen bedrijf!

Het achterbakse is dat Stichting Reprorecht de rekening presenteert als een dwingende aanslag. Dus een spooknota. Maar het is geen nota. Het is een voorstel. Alleen als u bedrijfsmatig kopieert, moet u betalen. Uw koor is geen bedrijf, dus maakt u geen bedrijfsmatige kopiën en hoeft u niet te betalen. Hoe lossen we dat op?

A. U kunt natuurlijk niet reageren, maar dan loopt u kans op een juridisch vervolg.
Altijd reageren dus (zie B).

B. U schrijft de volgende (voorbeeld)brief aangetekend terug:
(plaatsnaam koor en datum)
Betreft: bezwaar nota met debiteurnummer (debiteurnummer)
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij tekent (koornaam te plaatsnaam) bezwaar aan tegen uw nota met factuurnummer:(factuurnummer)
De factuur is gebaseerd op de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven
Wij hebben geen bedrijf maar zijn een amateurvereniging zonder winstoogmerk.
Bovendien kopiëren wij niet zoals in de regeling wordt bedoeld. Om die reden gaan wij niet over tot betaling van uw nota.
Om verdere misverstanden te voorkomen verzoeken wij u dringend om onze vereniging uit uw bestand te verwijderen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet, (Naam bestuurslid, koornaam, kooradres).

C. U kunt inloggen bij www.reprorecht.nl. Gebruik daarvoor het debiteurennummer en het wachtwoord dat op de rekening staat.

Als u bent ingelogd, ziet u bij Basisregeling /Beoefening van podiumkunst staan: "VERDER NAAR BETALEN" en daaronder in kleinere letters:
"TOON ANDERE MOGELIJKHEDEN" Druk daarop.
U komt in een nieuw scherm met o.a.: "IK MAAK GEEN KOPIEËN" Druk daarop.
U moet nu aanvinken dat u onderstaande juridische tekst* gelezen heeft, de verdere gegevens invullen en de aanvraag versturen. Klaar!

* Juridische tekst:
Door het aanvinken van deze verklaring bevestig ik namens het rechtsgeldig door mij vertegenwoordigde bedrijf, ten behoeve van Stichting Reprorecht, statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende aan de Kruisweg 793-795 (2132 NG) te Hoofddorp:
1. dat binnen het hieronder genoemde bedrijf geen reprografische verveelvoudigingen worden gemaakt zoals bedoeld in artikel 16h Auteurswet;
2. dat het hieronder genoemde bedrijf ervoor kiest om geen licentie met Stichting Reprorecht af te sluiten voor analoog en digitaal bedrijfsmatig kopiëren;
3. dat het hieronder genoemde bedrijf derhalve volledig aansprakelijk is ten aanzien van eventuele claims van of namens tekstauteurs, uitgevers en beeldmakers of hun rechtverkrijgenden in verband met openbaarmakingen en verveelvoudigingen van artikelen uit kranten, tijdschriften en soortgelijke uitgaven, alsmede de digitale representaties daarvan, waaronder websites van uitgeverijen, en kleine gedeeltes uit (digitale) boeken, waarvoor niet de vereiste voorafgaande toestemming is verkregen.
Let op: de verklaring is nog niet definitief als u het formulier verstuurt. Nadat u het formulier succesvol verstuurt, ontvangt u een e-mail van Reprorecht.
U bevestigt de verklaring door op de link in de e-mail te klikken.