LET OP: Betaal FEMU alleen indien nodig!

13 February 2020

Koren worden momenteel door FEMU benaderd om opgave te doen voor de licentie van 2020. Of u daadwerkelijk een licentie nodig hebt kunt u lezen in het, te dowloaden, Advies van Koornetwerk Nederland inzake FEMU.

Daarnaast hebben acht korenbonden, waaronder LOVOK, en Koornetwerk Nederland aan FEMU een voorstel gedaan voor een andere insteek van de licentie.

Gezamenlijk is men van mening dat de licentie niet datgene biedt wat koren nodig hebben, en bovendien tamelijk duur is. Wanneer dit overleg tot het gewenste resultaat leidt zullen wij dit direct aan u kenbaar maken.

Tot die tijd is het verstandig om bezwaar te maken bij FEMU met de mededeling dat u de factuur niet wenst te ontvangen.