Nieuwe website LOVOK - uitleg

08 April 2017

Geachte leden,
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat onze website enorm is gewijzigd, naar wij hopen ten goede. Omdat gebleken is dat sommigen nog wat moeite hebben met het vinden van de juiste informatie geven we hier wat meer uitleg.

In de bovenste balk vindt u de “labels”: HOME, LEDEN, AGENDA, NIEUWS, FOTOGALERIJ, INFORMATIE, BESTUUR, CONTACT. Per “label” geven we hieronder een, korte, beschrijving.

HOME
De eerste pagina die u ziet als u onze website bezoekt.

LEDEN
Geeft een menu met de volgende opties; LEDENLIJST, een overzicht van onze leden, LID WORDEN, wat u moet doen om van de voordelen van LOVOK gebruik te mogen maken, ONDERSCHEIDINGEN, het aanvragen van een speldje voor uw jubilaris(sen) en mensen die zich verdienstelijk maakten, incluis mogelijkheid van een oorkonde, WIJZIGINGEN DOORGEVEN, voor als er iets verandert in uw gegevens.

AGENDA
Een overzicht van evenementen, die u bij ons aanmeldde.

NIEUWS
Zaken die U en wij belangrijk achten. Hier vindt u ook onze nieuwsbrief.

FOTOGALERIJ
Een nieuw fenomeen. Leden kunnen de beste foto’s van een evenement hier met andere leden delen op de LOVOK website. Stuur onze secretaris maximaal 8 foto’s op van maximaal 500 KB met een beschrijving en datum van het evenement. Wij plaatsen ze dan in een fotoalbum en presenteren dat met de meest recente vooraan.

INFORMATIE
Ook hier een menu met informatie over verschillende zaken. Het meeste spreekt voor zichzelf. Het ADVIES KOORBESTUREN lichten we er uit, omdat dit een verzameling is van belangrijke informatie waarmee u uw koor geld kunt besparen. Lees het eens rustig door…

BESTUUR
Wie wij zijn, incluis contactinformatie

CONTACT
Tja… 

Tot slot
Wij hopen dat u onze nieuwe website met trots aan anderen toont. Mist u informatie of heeft u suggesties voor verbeteringen, dan horen wij dat graag via onze secretaris.
Vriendelijke groet,
Het LOVOK-bestuur