Presentie op korendagen

01 March 2019

Af en toe verzoeken koren ons om op een bepaald tijdstip ingeplanned te worden op een korendag. Alleen bij hoge uitzondering kunnen wij daarop ingaan. U krijgt het programma ruim te voren om met een en ander rekeing te kunnen houden.
Zie ook het kopje "presentie op korendagen" bij <ADVIES KOORBESTUREN>,