Verslag Lovok-dirigentendag 19 september 2018 - Lierop

12 November 2018

Op woensdag 19 september 2018 was de LOVOK-dirigentedag in De Vurherd, Offermansstraat 10 te Lierop. Hieronder het verslag...

Aanwezig:  24 personen

Trudy Timmers (Amuze Asten  en  SK Amicitia Asten Heusden), Jan Rijnders (Cantate Horst), Els Leën en Lynn Zondervan (gasten Dagkoor Baarn), Marjan Vree-Quist en Rutger Hornikx, (Houts Gemengd Koor Helmond), Uschi Krawczyk en Lia (Huttenkampkoor Amicitia Wychen), Martin Prick (Marcanto, Mariahout), Helna Beelen (Sint Caecilia, Ospel  en  Somerens Dameskoor), Hilde Mollen en Emmy Peeters-Borgers   (SK Hoogeloon),Wim Geven (SK “Sint Lucia” Mierlo-Hout), Irene Meeuvis    (SK De Vrolijke Samenzang, Nuenen), Ardie van Bussel (Somerens Dameskoor), Yvonne Bouvrie en Hanneke Donkers (Tieners van Toen Eindhoven).
Harrie Spronken, Marjo Noordzij (Zingen leer je wel)
Lovok;    Jos Verbeeten, Joop Heijmans, Harrie van der Sanden, Jack Nooijen, Ria Deelen.

Om 10.30 opent voorzitter Jos Verbeeten de bijeenkomst met ‘We hebben de zon in de rug meegenomen’. ‘We zijn hier bijeen om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. Van groot belang binnen onze koren is aandacht voor de ouder wordende stem, het thema van deze dag. Na afloop horen we graag hoe u de dag hebt ervaren en tips voor volgend jaar. Welkom aan Harrie Spronken en Margo Noordzij van Zingen leer je wel’. Voorzitter wijst op de originele muziekstukken die men mee mag nemen. Tevens wordt aangegeven dat er foto’s gemaakt worden en evt. geplaatst op de website van Lovok. Niemand heeft bezwaar.

Na  het voorstelrondje waarbij eenieder uitgebreid verslag doet over zijn of haar participatie aan de koorwereld sluit voorzitter Jos Verbeeten af met ‘Ontmoeting is de winst van vandaag’. 

Om 11.00 uur neemt Harrie Spronken het woord met  het thema “De ouder wordende stem”. Hierbij introduceert hij oefeningen met  ‘Lax Vox’ om de stembanden te activeren. Zie website(Zingenleerjewel.nl) Het is vanzelfsprekend dat koorleden zich het ‘bubbelen’ eigen moeten maken om het belang ervan in te kunnen zien. Ouderen zijn vaak alleen en praten dan te weinig; toch is het voor de stembanden belangrijk om te blijven praten/zingen of bubbelen. Maak er een gewoonte van!

Meerdere oefeningen en inzingwerken worden gebubbeld en gezongen.

Na de goedverzorgde lunch die vanwege het warme weer door menigeen in de buitenlucht genuttigd wordt is er weer alle aandacht voor het tweede gedeelte van de dag.

Regelmatig zingen is nodig om de hoogte van de stem te behouden. Wat toeschouwers horen van een koor wordt duidelijk door zingend een papier voor de oren te houden en het kleuren van stemmen komt aan bod middels de stethoscoop van dokter en patiënt.

In het vragenuurtje komen veel vragen voorbij:

Het gehoorapparaat dat speciale aandacht in een koor vraagt vanwege vertraging van het geluid. Sing in Tuna is een programma op internet waarbij men kan zien of er zuiver gezongen wordt. Een aanrader om te testen hoe men met gehoorapparaat zingt. Ook TG100 van firma Corq wordt genoemd.

Immers: ‘Wat je niet hoort, kun je niet zingen’ (luistermethode Alfred Tomatis, Frankrijk).

Hoog zingen: Spanning verleggen, tegen hoogtevrees, aandacht verleggen naar weerstand door handen uiteen te trekken. Let wel op ontspanning hals. Elastiek gebruiken, laag denken, iets zwaars optillen.

Verhouding sopraan/alt: alten zetten later in / extra aandacht geven aan alten. Koor anders opstellen, alten in midden.

Schor na zingen: technisch minder gecontroleerd gezongen. Op eigen kracht zingen (niet op geluid buurman), ademsteun, intoneren.

Zoeken naar juiste opstelling / het menselijk gehoor is links en rechts verschillend.

Alten zakken: partij goed kennen, bijna blind kunnen zingen/ toongeheugen opbouwen, luisteren en voelen partij.

Zingen halve tonen: verschil in vk en gk daar in vk de alt de baslijn zingt.

Concentreren op muziek.

Info over kinderkoren: Koorplein Brabant en Toontje hoger academie.

Veel informatie is op deze dag uitgewisseld en onder deskundige leiding van Harrie Spronken besproken en bezongen.

Omdat een goede gewoonte niet verloren mag gaan heeft  dhr. Jan Rijnders een muziekstuk meegebracht om samen te zingen en de dag af te sluiten. Het vierstemmige ‘Jul Jul stroalande Jul’ wordt in de grondverf gezet. Voor 2019 heeft Houts Gemengd Koor Helmond toegezegd om voor een samenzang-muziekstuk te zorgen.

De dag wordt door voorzitter Jos Verbeeten afgesloten. ‘Het was een fantastische dag en we hebben geleerd van allemaal’.

Na een afsluitend drankje keert ieder voldaan, vol lof en geïnspireerd huiswaarts.

Notulist: Ria Deelen

Er is een samenvatting van de workshop toegezegd. Zodra deze beschikbaar is ontvangt u  deze per mail.

Voor de km. vergoeding komen alleen de dirigenten in aanmerking. Het bedrag wordt overgemaakt op de rekening waarvandaan de kosten van deelname zijn ontvangen.

Kijk regelmatig op de website van Lovok; www.lovok.nl voor nieuws, info en agenda. Wanneer uw koor een concert of korenmiddag organiseert kunt u dit op de agenda laten plaatsen. secretaris@lovok.nl