AgendaLOVOK-Dirigenten ZOOM-meeting

23 september 2020 - 10:00 uur

Het succes van de ZOOM-meeting “de Dirigentenwerkplaats” voor koorbesturen en dirigenten, in samenwerking met Hans Noijens, van afgelopen 2 september, krijgt op veler verzoek een vervolg op 23 september 2020, van 10:00 tot 12:00 uur.

Algemene ledenvergadering LOVOK

26 september 2020 - 10:30 uur

Kom met ons bestuur mee- praten en beslissen over de toekomst van de LOVOK op onze jaarlijkse algemene ledenvergaring...

CORONA:  Houd U aan de regels om zo veilig mogelijk met elkaar om te gaan met speciale aandacht voor de 1,5 meter afstand (vooral ook bij binnenkomst!).
 

Regionale korendag “Zang en Vriendschap”- Reusel

15 mei 2021 - 13:30 uur

Op zaterdag 15 mei 2021 organiseert ‘Zang en Vriendschap Reusel’ een regionale korendag. We beginnen om 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur en de afsluiting is omstreeks 17.00 uur.

Korendag seniorenkoor “Vogelenzang” - Lieshout

17 november 2021 - 13:30 uur

Seniorenkoor “Vogelenzang” uit Lieshout nodigt u van harte uit voor deelname en bezoek aan hun 16de Korenmiddag, op woensdag 17 november 2021. We beginnen om 13:30 uur en sluiten af om 17:30 uur. De zaal is open vanaf 13:00 uur.