LOVOK-Workshop voor dirigenten – Lierop

25 september 2019 - 10:30 uur

Met ongeveer dezelfde opzet als voorgaande jaren organiseert LOVOK wederom een Dirigentendag op 25 september 2019 van 10.30 uur tot 15.30 uur. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

Uw dagvoorzitter is dhr Jos Verbeeten

Dirigenten krijgen alle gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen, maar zijn uiteraard ook alleen als toehoorder zeer welkom. Iedere dirigent mag één gast meenemen.

Plaats van handeling
Gemeenschapshuis De Vurherd
Offermansstraat 10
5715 AN  Lierop
(Het Gemeenschapshuis ligt op plm. 4 km van de A67 (afslag 35) en er is voldoende gratis parkeerruimte)

Kosten
LOVOK-leden betalen € 25,00 en dat is inclusief een eventuele gast. Niet-leden betalen €50 per persoon. Inbegrepen zijn: Lunch, thee/koffie en het drankje waarmee de dag wordt afgesloten. LOVOK-leden krijgen bovendien een bijdrage in de reiskosten (enkele reis) van 0,25 per Km.

Aanmelden
Uw inschrijving is pas definitief nadat u het geld heeft overgemaakt en onze secretaris uw mail heeft ontvangen. Maak het bedrag over naar: NL75 RABO 0116 0899 54 t.n.v. LOVOK, met in de omschrijving naam en plaatsnaam van uw koor. Stuur uw mail naar secretaris@lovok.nl. Vermeldt in de mail minimaal wie er komt, welk koor u vertegenwoordigt en de plaatsnaam van het koor.