Buma

De LOVOK heeft samen met andere koororganisaties, vertegenwoordigd in het Koornetwerk Nederland, een collectief contract met de Buma voor de bij haar aangesloten koren. Hierdoor zijn de uitvoeringsrechten, inclusief de repetities, tegen een laag tarief afgekocht.

Jaarlijks verplicht doorgeven openbaar repertoire
Alle koren krijgen ieder jaar een brief van de BUMA over het opgeven van het openbaar gezongen repertoire in het afgelopen jaar. Als voorbeeld hier de brief uit 2017, betreffende het jaar 2016.
Het jaarlijks opgeven van het repertoire is, als uitvloeisel van de overeenkomst met de BUMA, verplicht maar heeft voor onze leden geen financiële consequenties!

Muziekauteursrecht
Muziek(tekst) is eigendom van iemand. Die iemand heeft het "geestelijk eigendom" en heeft ook het recht op een vergoeding als dit eigendom door anderen gebruikt wordt. Net zoals de auteur van een boek daarvan geestelijk eigenaar is en een vergoeding ontvangt voor elk boek dat verkocht wordt.
Op teksten en composities van liederen en andere muziekwerken rust een muziekauteursrecht en de tekst- en muziekschrijvers hebben dus recht op een vergoeding als u hun werk uitvoert. U zou dus toestemming van de tekstdichter en/of componist moeten hebben om dat muziekwerk of dat lied uit te voeren. Zo is dat in de Auteurswet bepaald. U betaalt dus voor het gebruik van het muziekwerk als u dat in het openbaar, waar ook, ten gehore brengt.

Vergoeding voor rechthebbenden
Omdat het ondoenlijk is om de tekstdichters en componisten individueel te benaderen en te vergoeden voor hun inspanning hebben wij de Buma/Stemra die ervoor zorgt dat die vergoeding bij de tekstdichter en/of componist terecht komt. Bij het schrijven van deze tekst exploiteert Buma/Stemra de rechten van 16.000 Nederlandse muziekauteurs en –uitgevers en beheert dus heel veel muziekwerken. Middels internationale verdragen doet de Buma/Stemra dat ook voor buitenlandse tekstschrijvers en componisten wier werk in Nederland wordt uitgevoerd.

Contract met ruim 275.000 koorleden
Omdat u als particulier of als koor niet zelf met de Buma/Stemra in contact kunt of wilt treden, is er het collectief van het Koornetwerk Nederland die voor de aangesloten Nederlandse koren met de Buma/Stemra een contract afsluit over het gebruik van partituren. Gezien het grote aantal koren die bij het Koornetwerk Nederland zijn aangesloten, kan het Koornetwerk Nederland een flinke vuist maken bij de onderhandelingen ten faveure van, o.a., onze leden.

Muziekstukken zonder auteursrecht
Bladmuziek is beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de langstlevende tekstschrijver en/of componist. Na afloop van deze 70 jaar is het werk “Publiek Domein” en vrij voor gebruik. Bij kopiëren van auteursrechtvrije werken is het wel van belang dat de originele versie wordt gebruikt. Op bewerkte versies (arrangementen) rust opnieuw auteursrecht van de bewerker.

Componist langer dan 70 jaar dood en toch nog rechten?
Een muziekwerk van een langer dan 70 jaar geleden overleden componist is in principe vrij van rechten als u over de originele partituur beschikt. Heeft u bijvoorbeeld de originele partituur van “Eine kleine Nachtmusik” van W.A. Mozart in uw bezit, dan mag u die vrij kopiëren. Is dit werk via een muziekuitgever uitgegeven, dan is de uitgever rechthebbende (z.g. portretrecht) en mag u niet kopiëren. Dat mag weer wel indien de eventuele arrangeur langer dan 70 jaar geleden is overleden en u het stuk zelf met een notatieprogramma verandert.

Natuurlijk houdt auteursrecht meer in dan u hier leest.
Wilt u het naadje van de kous weten? Ga dan naar de website van Buma/Stemra.